Wil je kans maken op gratis trainingen? Maak jouw eigen account aan (of login)

Jurytraining

Jureren op een debattoernooi is niet makkelijk. Tijdens elk debat moet je scherp luisteren want elke opmerking kan dé opmerking zijn die het debat doet kantelen. Vervolgens moet je een van de teams als winnaar aanwijzen terwijl waarschijnlijk beide teams denken te hebben gewonnen. Jureren is zo mogelijk moeilijker dan debatteren!

Tijdens een interactieve sessie brengen we juryleden de fijne kneepjes bij van het jureren. Deze training is geschikt voor juryleden die een achtergrond hebben als docent, student of een complete buitenstaander zijn. De training dekt de basis maar biedt de verdieping die mensen met debatervaring ook interessant zullen vinden.

We zorgen ervoor dat juryleden het gevoel hebben dat ze klaar zijn om debatten te jureren. Verder geven we ze de noodzakelijke inhoudelijke bagage mee zodat ze weten wat belangrijk is in een debat. Dit stelt hen in staat om een goede uitslag te produceren die rechtvaardig aanvoelt. Verder kunnen ze goede inhoudelijke feedback geven aan de debaters. Op deze manier hebben zowel juryleden als debaters het naar hun zin op het debattoernooi!

Trainingsduur

De jurytraining duurt maximaal 4 uur.

Programma

 • Taken van een jurylid
  Van juryleden wordt niet alleen verwacht dat ze een terecht uitslag produceren maar ook dat ze de debaters feedback geven. Hier wordt juryleden verteld wat er van hen verwacht wordt.
 • Uitgangspunten van het debat
  In een debat ligt de bewijslast bij degene die stelt. Dat is een belangrijk uitgangspunt bij het debat. Maar meerdere principes liggen ten grondslag aan een debat: moet een jurylid zijn eigen mening meenemen of die juist buiten beschouwing laten? Op basis waarvan moet een jurylid zijn mening dan baseren? Waar moeten debaters aan voldoen? Hoe moet je er tijdens de jurering rekening mee houden? Tijdens dit onderdeel krijgen de juryleden de benodigde theorie om goed te kunnen jureren.
 • Showdebat & bespreking
  Twee teams debatteren tegen elkaar alsof ze op het debattoernooi van InHolland zijn. De gehele groep wordt opgesplitst in panels van 5 die (1) een uitslag bepalen, (2) punten geven aan de debaters en (3) drie redenen voor de uitslag opstellen. De deelnemers denken misschien dat het onmogelijk is om objectief naar een debat te kijken. Maar zij zullen versteld staan van hoe dicht de punten en uitslagen van de verschillende panels bij elkaar liggen! Juryleden krijgen een gevoel voor waarop zij moeten letten tijdens het debat. Dit geeft ze zelfvertrouwen.
 • Verdiepingsslag: overtuigende argumentatie
  Argumentatie moet aan twee voorwaarden voldoen. Een argument moet (1) logisch zijn en (2) relevant. Maar wat betekent dat nou precies? Is het verwijzen naar een autoriteit voldoende om een argument aannemelijk te maken? Aangezien argumentatie de basis is van een (goed) debat, geeft een uitgebreidere kijk naar argumentatie de juryleden concrete handvatten mee.

Kosten

Deze training kost slechts € 900.

Trainer

Voor deze training krijgt u een trainer die veel ervaring heeft als jurylid op een debattoernooi. Veel van de trainers die verbonden zijn aan Debatindeklas.nl hebben nationale en internationale debattoernooien gewonnen. Zij zijn veelgevraagd jurylid en kunnen dus als geen ander je bijbrengen wat het betekent om te jureren.