Wil je kans maken op gratis trainingen? Maak jouw eigen account aan (of login)

Kettingdebat

Leerdoel

Bedenken van argumenten en snel reageren op elkaar.

Opdracht

Verdeel de groep in tweeën en laat de twee groepen in rijen tegenover elkaar zitten. Geef de groep een stelling. De ene helft is voor de stelling, de andere helft tegen. Om en om komen voor- en tegenstanders aan de beurt. De eerste voorstander is de eerste in de rij en geeft een eigen argument. De eerste tegenstander reageert daar kort op of geeft een eigen argument. En zo gaat het verder tot het einde van de rij en dus iedereen een keer heeft gesproken.

Feedback

Vraag aan de debaters wat ze makkelijker vonden: zelf een argument bedenken of reageren op de ander? Meestal zie je dat in het heetst van de strijd debaters vooral op elkaar reageren. Maar de zwakte van de tegenstander zit vaak in wat bewust of onbewust wordt verzegen. Daarom doe je er goed aan om goed bij jezelf na te gaan wat de tegenpartij verzwijgt!

Variatie

Als het een grotere groep betreft, laat eventueel een aantal mensen jureren. Zij moeten bepalen welke kant (voor of tegen) het kettingdebat heeft gewonnen en wie de beste spreker was.

Fun-factor:
Niveau: