Wil je kans maken op gratis trainingen? Maak jouw eigen account aan (of login)

Het Grote Drogredenenspel

Leerdoel

Drogredenen herkennen

Opdracht

Leerlingen krijgen een stelling en bereiden een gewoon parlementair debat voor. Elke leerling krijgt ook een kaartje met daarop een drogreden, eventueel met uitleg. Het is zijn taak om een betoog te houden waarin hij die drogreden verwerkt. Na afloop van het debat moet het publiek raden welke drogreden voorbij kwam in elk betoog.

Suggesties voor drogredenen: autoriteitsdrogreden, persoonlijke aanval, cirkelredenering, vals dilemma, ad populum of onjuist oorzakelijk verband.

Feedback

  • Een drogreden is een redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt. Ze komen vaak voor, maar worden zelden herkend. Door drogredenen te herkennen en te ontmaskeren voorkom je dat je bedonderd wordt door een sluwe debater.
  • Waarschijnlijk heeft elke debater meer drogredenen gebruikt dan de bedoeling was. Onbewust gebruiken we in het dagelijks taalgebruik heel wat drogredenen. Het is goed om hier zelf bewust van te zijn. Want in veel situaties – examens, sollicitatiegesprekken, spreekbeurten – wil je beslist geen drogredenen gebruiken.

Variatie

Dit spel kan gespeeld worden met stijlfiguren in plaats van drogredenen. Debaters moeten dan een drieslag, antimetabool, retorische vraag of metafoor gebruiken. Stijlfiguren maken een speech mooier, verzorgder en vaak duidelijker. Hierdoor ben je overtuigender!

Fun-factor:
Niveau: