Wil je kans maken op gratis trainingen? Maak jouw eigen account aan (of login)

Een ABC’tje!

Leerdoel

Non-verbale communicatie trainen. De leerlingen hoeven namelijk niet na te denken over wat ze zeggen, maar louter over hoe ze het zeggen. De manier waarop iets wordt verteld, de presentatie, is minstens zo belangrijk als de inhoud van de boodschap.

Opdracht

Elke leerling zegt het alfabet op. Simpel – een Abc’tje! Maar de docent geeft elke leerling de opdracht om een specifieke emotie over te dragen terwijl het alfabet wordt opgezegd. De andere leerlingen krijgen niet te horen welke emotie dat is. Zij mogen dat na afloop raden.

Universele emoties: Andere emoties:
vreugde
verdriet
angst
woede
verbazing
afschuw 
bewondering
jaloezie
afgunst
hoop
wanhoop
verwijt
liefde
trots
spijt
berouw
haat
schaamte
schuldgevoel
minachting

Feedback

Na elke leerling, bespreek na wat er goed ging en beter had gekund. Als de emotie geraden is, vraag waarom het zo duidelijk was. Als hij niet geraden is, wat had de leerling kunnen doen om het beter over te brengen? (Eventueel: de leerling het opnieuw laten doen om te oefenen met de gegeven tips.)

Leerlingen worden gedwongen om te spelen met pauzes, intonatie, mimiek, nadrukken, volume, handgebaren en houding. Een leerling die woede uitbeeldt zal een uitbundigere presentatie houden (met meer pauzes, hoger volume, meer nadrukken en handgebaren) dan een leerling die verdriet krijgt opgedragen (lager volume, ingetogen en kleine presentatie).

Fun-factor:
Niveau: