Wil je kans maken op gratis trainingen? Maak jouw eigen account aan (of login)

Achterstevoren debat

Leerdoel

Improvisatievaardigheden trainen. In elk debat is improvisatie van groot belang. Al was de voorbereidingstijd onbeperkt, je kunt niet elk creatief, gek of ludiek argument van dit debat vooraf bedenken. Je moet dus kunnen inspelen op onverwachte situaties.

Opdracht

Het achterstevoren debat is een Amerikaans Parlementair debat dat begint met de laatste speech, en eindigt met de eerste. De eerste spreker is dus de eerste voorstander die een samenvattende beurt geeft. Verder gelden de regels van het gewone parlementaire debat. Dus als het gezegd is in de samenvatting “de voorstander heeft gesproken over de sociale implicaties” moet de voorstander hier ook echt over spreken.

Fun-factor:
Niveau: