Wil je kans maken op gratis trainingen? Maak jouw eigen account aan (of login)

Overig

Deze debatvormen worden minder vaak gebruikt, maar zijn misschien wel interessant om eens te proberen als afwisseling. De meesten worden gebruikt op slechts één toernooi.

Trias Debat

Aan deze debatvorm doen drie partijen mee die allen uit drie personen bestaan. Voorstanders, tegenstanders en de rechters. Een jury kiest welk van de drie zij het sterkst vinden. Deze debatvorm is vooral bekend van het Intergymnasiaal Debattoernooi.

Het debat begint als een gewoon Amerikaans Parlementair debat met drie personen. Na afloop van het debat trekt het team met rechters zich vijftien minuten terug. Zij spreken dan het debat door en bekijken welke argumenten zijn blijven staan. Vervolgens kondigen zij aan wie gewonnen heeft, om welke redenen en hoe zij in het algemeen naar het debat hebben gekeken. Een rechter houdt dus een speech (dus met structuur en onderbouwde argumenten) om het oordeel te geven.

 • Met deze debatvorm werk je aan je debatinzicht en jureervaardigheden
 • Vanwege de lange pauze voorafgaand aan het oordeel van de rechters, is deze vorm niet leuk voor het publiek

D-Bate

Aan deze debatvorm doen twee teams mee die beide bestaan uit vijf personen. Deze debatvorm wordt gehanteerd op het VMBO Debattoernooi. Het debat kent drie fases.

Het begint met de opzetfase. Daar mogen eerst de voorstanders en dan de tegenstanders in maximaal twee minuten een inleidende speech geven. Ze geven dus hun standpunt aan én dragen daar argumenten voor aan.

Hierna volgt de reactiefase waaraan alle debaters meedoen. Zes minuten lang mag er worden gediscussieerd over de stelling. Net zoals bij het Lagerhuisdebat, mag je pas spreken als je het woord krijgt van de debatleider (meestal een jurylid). Tijdens deze fase mag er veel worden gereageerd op elkaars argumenten.

Om het debat af te sluiten volgt de conclusiefase. Hier mag elke debater een final statement maken. Dat is één zin die de kern van het debat samenvat. Elk team heeft hier maximaal een minuut voor. De tegenstanders beginnen met de final statements, want de voorstanders krijgen het laatste woord.

 • Op het eerste oog leuk voor het publiek
 • Veel regeltjes waardoor het debat soms moeilijk op gang komt

Free Ur Mind

Aan deze debatvorm doen twee teams van vijf personen mee. Hij wordt gehanteerd op het ROC Debattoernooi. Deze debatvorm is eigenlijk gelijk aan D-Bate (zie hierboven). Alleen de conclusiefase is iets anders.

In de conclusiefase van deze debatvorm mag één debater in één minuut een samenvatting van het debat geven. Dat hoeft niet dezelfde spreker te zijn die de inleiding gaf in de opzet fase.

 • Op het eerste oog leuk voor het publiek
 • Veel regeltjes waardoor het debat soms moeilijk op gang komt

Freeze & Go

Deze debatvorm wordt gehanteerd op het Basisschool Debattoernooi. Er kunnen twee teams van vijf personen aan meedoen. Deze debatvorm kent vier fasen.

In de opzetfase spreekt één persoon namens elk team. De voorstanders beginnen. In maximaal 1 minuut mogen zij uitleggen waarom ze voor de stelling zijn en wat hun argumenten zijn. Vervolgens hebben de tegenstanders ook één minuut om de stelling aan te vallen.

Vervolgens vind de reactiefase plaats. Dit duurt vier minuten. Tijdens deze fase gaan de teams met elkaar in discussie volgens de regels van het Lagerhuisdebat. Wie wat wil zeggen, moet gaan staan. De debatleider kiest wie hij het woord geeft. Debaters hebben de kans om nieuwe argumenten in te brengen, vragen aan elkaar te stellen en argumenten te weerleggen.

Hierna komt de freeze-fase. Na de reacties roept de debatleider freeze! Iedereen moet dan stoppen met praten. De debatleider geeft dan in slechts een halve minuut een samenvatting van het debat. De debaters krijgen daarna de kans om zich voor te bereiden op de conclusiefase. Hier hebben ze anderhalve minuut de tijd voor.

De conclusiefase is de slotfase van het debat. Beide teams mogen weer volgens de regels van het Lagerhuis vertellen waarom zij het debat hebben gewonnen.

 • Prikkelt debaters en het publiek steeds op nieuwe manieren
 • Onderscheid tussen tweede en vierde fase is voor basisschoolleerlingen niet altijd duidelijk

Karl Popper Debat

Aan deze debatvorm kunnen twee teams van drie personen deelnemen. Het is vergelijkbaar met het Amerikaans Parlementair debat. Na elke speech, behalve de twee laatste concluderende beurten, vindt er een kruisverhoor plaats door een spreker van de tegenpartij.

Het kruisverhoor stelt een spreker in staat om doortastende vragen te stellen aan de andere partij. Vragen kunnen worden gesteld in hypothetische vorm (“als…”) en er kan worden doorgevraagd tot de tijd op is. Hierdoor MOET er wel antwoord worden gegeven op vragen. Geen argument kan ontweken worden. Daarom is het een lastige maar wel uitdagende debatvorm.

Het debat verloopt dan als volgt:

 • Speech – voorstander #1 (6 minuten)
 • Kruisverhoor – tegenstander #3 (3 minuten)
 • Speech – tegenstander #1 (6 minuten)
 • Kruisverhoor – voorstander #3 (3 minuten)
 • Speech – voorstander #2 (5 minuten)
 • Kruisverhoor – tegenstander #1 (3 minuten)
 • Speech – tegenstander #2 (5 minuten)
 • Kruisverhoor – voorstander #1 (3 minuten)
 • Concluderende speech – voorstander #3 (5 minuten)
 • Concluderende speech – tegenstander #3 (5 minuten)
 • Leert je lastige vragen stellen én beantwoorden
 • Een debat duurt vrij lang (45 minuten)

Meer debatvormen:

Deze debatvormen worden misschien minder vaak gebruikt, ze zijn wel leuk!