Wil je kans maken op gratis trainingen? Maak jouw eigen account aan (of login)

Amerikaans Parlementair

Een Amerikaans Parlementair debat is een zeer gestructureerde debatvorm. Debaters geven speeches en mogen elkaar niet zomaar in de rede vallen. Hard praten is dus niet goed genoeg. Je moet ook wat zinvols zeggen!

Uitleg

Twee teams van twee sprekers staan in deze debatvorm tegenover elkaar waarbij elke spreker zijn eigen speech heeft. Vijftien minuten voordat je gaat debatteren krijg je de stelling en je positie (vóór of tegen). Tijdens de eerste vier spreekbeurten presenteren de debaters hun argumenten. En natuurlijk weerleg je dan de argumenten van de tegenpartij. De laatste twee spreekbeurten worden gegeven door de eerste spreker. Die speech duurt iets korter en staat in het teken van een conclusie van het debat. Waarom heeft jouw kant nou juist het debat gewonnen? Nieuwe argumenten zijn niet toegestaan. Het debat wordt beoordeeld door een jury.

  • Inhoudelijk diepgaand
  • Je kan wat zeggen zonder dat iemand je in de rede valt
  • Minder mensen kunnen meedoen aan een debat

Variatie

  • Werk in het begin met korte spreektijden: 2 minuten voor de eerste vier speeches, 1 minuut voor de concluderende speeches. Later kan je het niveau opschroeven naar 3-3-2, 5-5-3 of zelfs 6-6-4.
  • Werk met interrupties. Die worden vaak punten van informatie genoemd. Het is gebruikelijk dat de aanbieder gaat staan, één hand opzijn kruin legt, zijn arm uitstrekt richting de spreker en zegt: “punt van informatie”. Een spreker heeft het recht om een punt van informatie te weigeren. Maar als hij elk punt weigert, komt hij zwak over. Daarom doe je er goed aan om er minstens één aan te nemen. Vervolgens wordt er in een kleine tien seconde een punt gemaakt of een vraag gesteld. Debaters mogen zo veel mogelijk punten van informatie maken als zij willen. Sterker nog, wie over wil komen alsof hij goed luistert, maakt er best veel. De spreker kan ervoor kiezen om de interruptie toe te staan. In maximaal tien seconde mag er dan een vraag worden gesteld of een punt worden gebracht. Een debater doet er goed aan niet te veel interrupties toe te staan. Dan komt hij over alsof hij weinig eigen argumenten heeft.
  • Soms wordt AP gedaan met drie sprekers per team, zoals bij het NK Debatteren voor Scholieren. Geen enkele spreker hoeft dan twee keer te spreken per debat.

Reglement

In Nederland is er een officieel reglement vastgesteld door de Nederlandse Debatbond. Dat kan je hier nalezen (PDF).